Πίνακας Παραδοτέων
(επικαιροποιημένος έως και Νοέμβριο 2015)

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

12

24

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

5

11

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

2

1

ΣΥΝΟΛΟ

19

36

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΜΗΠΕΡ ΠΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5

10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2

4

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

7

14

 

ΟΜΑΔΑ 2 - ΗΜΜΥ ΠΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4

9

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2

4

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

7

13

 

ΟΜΑΔΑ 3 - ΗΜΜΥ ΔΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3

5

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1

3

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

9

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΜΑΔΑΣ 1 - ΜΗΠΕΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5

10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2

4

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

7

14

 

A/A

Είδος Παραδοτέου

Ερευνητική Ομάδα έργου

Τίτλος Παραδοτέου

Δράση

2

Conference paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Voutsadaki, S., M. Daniel, E. Dionissis, G. Giannakis and N.P. Nikolaidis, “High frequency water quality monitoring at Koiliaris Critical Zone Observatory identification of hydrological and geochemical patterns with multivariate analysis”, 1st EWaS-MED International Conference, “Improving Efficiency of Water Systems in a Changing natural and financial Environment”, Thessaloniki - Greece, 11-13 April 2013.

Δ2.3

5

Conference paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Sibetheros I. A., Nerantzaki S, Efstathiou D, Giannakis G, Nikolaidis N. P., “Sediment transport in the Koiliaris river of Crete”, 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013), September 19-22, 2013, Corfu Island, Greece.

Δ5.2

6

Poster

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Emmanouil Varouchakis, Nektarios Kourgialas, George Karatzas, Georgios Giannakis, Maria Lilli, and Nikolaos Nikolaidis, “Development of a statistical model for the determination of the probability of riverbank erosion in a Mediterranean river basin”, European Geosciences Union General Assembly 2014 Vienna | Austria | 27 April – 02 May 2014, Vol. 16, EGU2014-9787, 2014

Δ5.3

8

Conference paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

S. Nerantzaki, D. Efstathiou a, G. Giannakis a, N.P Nikolaidis a, I.A. Sibetheros b, I. Zacharias c, N. Kotsovinos, “SedTrap: Preliminary assessment of an integrated sediment transport sampling device”, 12th International Conference "Protection & Restoration of the Environment - PRE12", Skiathos Island, 29 June- 4 July 2014.

Δ2.2

9

Conference paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

I. Zacharias, E. Moussoulis and N.P. Nikolaidis, “Modeling water balance, hydrodynamics and sediment transport regime in Upper Acheloos River”, 12th International Conference "Protection & Restoration of the Environment - PRE12", Skiathos Island, 29 June- 4 July 2014.

Δ5.1

21

Poster

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Sofia Nerantzaki, Konstantia Moirogiorgou, Dionissis Efstathiou, George Giannakis, Stella Voutsadaki, Michalis Zervakis, Ioannis A Sibetheros, Ierotheos Zacharias, George P Karatzas, and Nikolaos P Nikolaidis, “Development of an Integrated Suspended Sediment Sampling System - Prototype Results”, European Geosciences Union General Assembly 2015 Vienna | Austria | 12 – 17 April 2015, Vol. 17, EGU2015-698, 2015, 2015

Δ2.2

22

Journal paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Nerantzaki S.D., Giannakis G.V., Efstathiou D., Nikolaidis N.P., Sibetheros I., Karatzas G.P., Zacharias I., “Modeling Suspended Sediment Transport and Assessing the Impacts of Climate Change in a Karstic Mediterranean Watershed”, Science of the Total Environment, 538, 288-297.

Δ5.2

23

Poster

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Elena Ioannidou, Aikaterini Flori, Emmanouil A. Varouchakis, Georgios Giannakis, Anthi Eirini K Vozinaki, George P. Karatzas, and Nikolaos Nikolaidis, “Determination of riverbank erosion probability using LocallyWeighted Logistic Regression”, European Geosciences Union General Assembly 2015 Vienna | Austria | 12 April – 17 April 2015, Vol. 17, EGU2015-9265

Δ5.3

24

Journal paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

E. A. Varouchakis, G. V. Giannakis, M. A. Lilli, E. Ioannidou, N. P. Nikolaidis, and G. P. Karatzas, “Development of a statistical tool for the estimation of riverbank erosion probability”, Soil Discussions, Volume 2, pp. 647–674, 2015 And Soil Journal, (Ιν review)

Δ5.3

25

Conference paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

G.G. Morianou, N.N. Kourgialas, G.P. Karatzas and N.P. Nikolaidis “2D Simulation of water depth and flow velocity using the MIKE 21C Model”. 14th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2015, 3th-5th September 2015, Rhodes, Greece.

Δ5.3

26

Conference Poster

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

S. Voutsadaki, N.P. Nikolaidis, 2015.  EVALUATION OF IN-SITU MEASUREMENT OF HEAVY METALS USING THE METALYSER-HM1000, e-proceedings of the 6th European Bioremediation Conference , Chania, Crete, Greece  June 29 – July 2, 2015 INVITED

 

27

Conference Oral Presentation

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Nikolaos P. Nikolaidis, Sofia Nerantzaki, Dionissios Efstathiou, Georgios Giannakis, Konstantia Moirogiorgouand Michalis Zervakis, 2015.  NOVEL APPROACHES FOR ASSESSING CONTAMINANT FLUXES DURING FLASH FLOOD EVENTS, e-proceedings of the 6th European Bioremediation Conference , Chania, Crete, Greece  June 29 – July 2, 2015 INVITED

 

28

Journal paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

I. Zacharias, E. Moussoulis and N.P. Nikolaidis, 2015. Modeling water balance, hydrodynamics and sediment transport regime in Upper Acheloos River, Desalination and Water Treatment, (In review)

Δ5.2

36

Journal paper

1η (ΜΗΠΕΡ-ΠΚ)

Neratzaki, Nikolaidis, Zacharias, Sibetheros et al 2015. Hydrologic and sediment simulation of Acheloos River.  (In review)

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

14/4

5/2

ΟΚ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ

4/2

3/2

ΟΚ

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

4/2

3/2

ΟΚ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

3/3

3/2

ΟΚ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

6/1

2/1

ΟΚ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ/ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

7/2

2/1

ΟΚ

ΝΕΡΑΤΖΑΚΗ

4/2

2/1

ΟΚ

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ

3/0

2/0

ΟΚ

ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ

2/1

2/0

ΟΚ

ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ

2/0

2/0

ΟΚ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 - ΗΜΜΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4

8

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2

4

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

7

12

 

A/A

Είδος Παραδοτέου

Ερευνητική Ομάδα έργου

Τίτλος Παραδοτέου

Δράση

3

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

K. Moirogiorgou, D. Efstathiou, M. Zervakis, N.P. Nikolaidis, G. Stamatellos, I. Andreadis, N. Georgoulas and Andreas E. Savakis, “High Frequency Monitoring System for Integrated Water Resources Management of Rivers”, 1st EWaS-MED International Conference, April 11 – 13, 2013 Thessaloniki, Greece.

Δ3.1

13

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

K. Bacharidis, K. Moirogiorgou, I.A. Sibetheros, A. E. Savakis, M. Zervakis, “River Flow Estimation using Video Data”, IEEE Imaging Systems and Techniques (IEEE IST) 2014, Oct 14-17, Santorini, Greece

à Awarded with Student Paper Award

Δ3.2

14

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

Anastasia Pentari, Konstantia Moirogiorgou, George Livanos, Dimitra Iliopoulou, Michalis Zervakis, “Feature analysis on river flow video data for floating tracers detection”, IEEE Imaging Systems and Techniques (IEEE IST) 2014, Oct 14-17, Santorini, Greece

Δ2.3

17

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

Konstantia Moirogiorgou, Michalis Zervakis, Andreas E. Savakis and Ioannis Sibetheros, “Statistical estimation of fluid flow: An image restoration approach”, ISVC'14 - 10th International Symposium on Visual Computing, December 8-10, 2014, Las Vegas, Nevada, USA

Δ3.2

19

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

Marios Antonakakis, Stavros I. Dimitriadis, Michalis Zervakis, Roozbeh Rezaie, Abbas Babajani-Feremi, Sifis Micheloyannis, George Zouridakis, and Andrew C. Papanicolaou, “Comparison of Brain Network Models using Cross-Frequency Coupling and Attack Strategies”, EMBC’15 - 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

Δ.4

20

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

N. K. Chlis, E. S. Bei, K. Moirogiorgou and M. Zervakis, “Extracting Reliable Gene Expression Signatures through Stable Bootstrap Validation”, EMBC’15 - 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

Δ.6

29

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

Konstantia Moirogiorgou, Sofia Nerantzaki, Giorgos Livanos, Marios Antonakakis, Nikolaos P. Nikolaidis, Euripides G.M. Petrakis, Andreas E. Savakis, George Giakos, Michalis Zervakis, and Katerina Mania 2015. Color characteristics for the evaluation of suspended sediments, IEEE-IST International Conference

 

30

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

George Livanos, Konstantia Moirogiorgou, Marios Antonakakis, Michalis Zervakis, Euripides G.M. Petrakis, George Giakos, Suman Shrestha, Lung Tissue Evaluation Detecting and Measuring Morphological Characteristics of Cell Regions, IEEE-IST'15 International Conference"

 

 

31

Conference paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

A. Giannakidis, G. Giakoumidakis, K. Mania, “3D Photorealistic Scientific Visualization of Tsunami Waves and Sea Level Rise”, IEEE Imaging Systems and Techniques (IEEE IST) 2014, Oct 14-17, Santorini, Greece

 

32

Journal paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

K. Bacharidis, K. Moirogiorgou, G. Livanos, A. Savakis and M. Zervakis;” Methods for estimating the optical flow on fluids and deformable river streams: Α critical survey"IET Image Processing, submitted 30/10/2015

 

33

Journal paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

K. Moirogiorgou, G. Livanos, K. Bacharidis, M. Antonakakis, E. Petrakis, G. Giakos, M. Zervakis, 2015. Design and Implementation of an Integrated surveillance and quality-evaluation system for river streams” IOP Measurement Science and Technology  to be submitted 29/11/2015

 

34

Journal paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

K. Bacharidis, D. Moirogiorgou, M. Antonakakis, G. Koukiou and M. Zervakis;” Stereo system for remote monitoring of river flows”, (In Review)

 

35

Journal paper

2η (ΗΜΜΥ-ΠΚ)

Ragia, L., Sarri, F., Mania, K. (submitted 2015). Precise Photorealistic Visualization for Restoration of Historic Buildings based on Teacheometry Data. Submitted to the Journal of Geographical Systems, Springer

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΤΗΝΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ

3/2

1/2

ΟΚ

ΜΟΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

9/3

4/2

ΟΚ

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ

3/2

3/2

OK

ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ

1/3

1/2

OK

ΖΕΡΒΑΚΗΣ

9/3

3/2

ΟΚ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ

2/1

2/1

OK

ΜΑΝΙΑ

1/1

2/1

OK

ΣΑΒΒΑΚΗΣ

4/1

1/1

ΟΚ

ΒΟΥΡΛΑΚΗ

1

REPORT

OK

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

1

REPORT

OK

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 - ΗΜΜΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3

5

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1

3

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

5

9

 

A/A

Είδος Παραδοτέου

Ερευνητική Ομάδα έργου

Τίτλος Παραδοτέου

Δράση

1

Journal paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Konstantinos Tsiknas and George Stamatelos, “Comparative Performance Evaluation of TCP Variants in WiMAX (andWLANs) Network Configurations”, Journal of Computer Networks and Communications, Volume 2012, Article ID 806272, 9 pages doi:10.1155/2012/806272.

Δ4.1

4

Conference paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Evaggelos Chatzistavros, George M. Stamatelos, “Data communications aspects in an IEEE 802.15.4 based monitoring system for integrated water management”, 3rd International Conference on Innovative Computing Technology (IEEE INTECH 2013), August 29-31, 2013, City Temple Conference Centre, London, UK.

 

 

 

 

Δ3.2

7

Conference paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Evaggelos Chatzistavros, George Stamatelos, “Capacity Estimation of IEEE 802.15.4 Chains of Sensor Nodes, The Tenth International Conference on Wireless and Mobile Communications”, ICWMC 2014, June 22 - 26, 2014 - Seville, Spain.

Δ4.1

10

Conference paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

P. Alvanitopoulos, I. Andreadis, N. Georgoulas, M. Zervakis, and N. Nikolaidis, “Solar radiation time-series prediction based on Empirical Mode Decomposition and Artificial Neural Networks”, 10th IFIP Int. Conf. on Artificial Intelligence & Applications, Rhodes, Greece, September 2014.

Δ4.2

11

Conference paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Evaggelos Chatzistavros, George M. Stamatelos, “Optimal Backoff Exponent Estimation for Environmental Monitoring IEEE 802.15.4 Star-Topology Sensor Networks”, IEEE Imaging Systems and Techniques (IEEE IST) 2014, Oct 14-17, Santorini, Greece

Δ.6

12

Conference paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

P. Alvanitopoulos, I. Andreadis, N. Georgoulas, M. Zervakis, N. Nikolaidis, “Solar radiation prediction model based on Empirical Mode Decomposition”, IEEE Imaging Systems and Techniques (IEEE IST) 2014, Oct 14-17, Santorini, Greece

Δ.6

15

Journal paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Evaggelos Chatzistavros, Savvas A. Chatzichristofis, Konstatinos Zagoris, George Stamatelos, “Content-based image retrieval over IEEE 802.11b noisy wireless networks”, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS, 2014, Accepted

Δ4.1

16

1 Διδακτορικό Δίπλωμα

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Ευάγγελος Χατζησταύρος (Evaggelos Chatzistavros), “Routing Protocols and Quality of Service Evaluation in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks: An Integrated water resources management Framework” ΔΠΘ.

Δ6

18

Journal paper

3η (ΗΜΜΥ-ΔΠΘ)

Evaggelos Chatzistavros & George Stamatelos, “Performance Evaluation of IEEE 802.15.4 Sensor Chains in an Integrated Water Monitoring Framework”, DOI :10.1007/s11277-015-2601-1, Wireless Personal Communications, Springer

Δ4.1

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ

3/2

2/1

ΟΚ + ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

2/0

1/0

ΟΚ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ

3/3

2/1

ΟΚ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ

2/0

1/0

ΟΚ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

2/0

1/0

ΟΚ

ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ

1/0

1/0

ΟΚ

 

Logo thalis 500x119